Välkommen

Välkommen

till

– en konsultfirma inom byggbanschen

med inriktning mot husbyggnadsprojektering

i allmänhet.

Vi erbjuder konsultation inom följande områden:

Konsulttjänster för byggbranchen

• Husbyggnadsprojektering

• Projekteringsledning

• Besiktningar

• Utredningar (fukt, mögel, etc)

• Bygglovshandlingar

Byggnads-

typer

• Flerbostadshus

• Tung industri

• Kontor

• Industrihallar

• Skolor

• Villor

Arbets-

metoder

• CAD-ritning

• Datorstödda beräkningar

• Energiberäkningar

• Byggnadsfysikaliska beräkningar

• Byggnadsteknik

Lätta byggnader

• Trä

• Stål

• Plåt

DESIGN artforeye.se    Copyright @ All Rights Reserved